Podezřelý konec moderátora Borka - Zbyněk Klíč

24. srpna 2006
24 Srp
Šéfredaktor zpravodajství Zdeněk Šámal odvolal z pozice moderátora pořadu Události komentáře moderátora Davida Borka. Snadno může Česká televize deklarovat, že ze strany Jiřího Paroubka nedošlo k žádným tlakům, dřívější kontroverzní zrušení pořadu Bez obalu a odvolání moderátora Aleše Cibulky však při dalším podobném případu vyvolává pochybnosti. A nyní tomu nemůže být jinak.

Paroubkovy fabulace
Zdůvodnění Borkova odvolání je směšné. Těžko lze argumentovat moderátorovou neznalostí, když sám Jiří Paroubek v pořadu ani nepoznal slovenský hospodářský růst. Pikantní poté je, že redakce přesouvá Borka do ekonomické sekce, přičemž stěžejním tématem rozhovoru v Událostech komentářích byla právě ekonomika…

Je rovněž absurdní odvolávat Borka za formát diskuse. Mnohem spíše by se mělo diskutovat o tom, kdo a především co bylo v pořadu řečeno. Spíše než na skákání do řeči bychom měli poukazovat na několik nepravdivých výroků, které Jiří Paroubek v pořadu prezentoval. Jen tak na rozehřátí, nezaměstnanost není v České republice 7,1 – 7,4%, jak Jiří Paroubek uváděl, ale takřka o procento vyšší a v Paroubkem uvedeném rozmezí se v průměru objevila naposledy v roce 2002. Teze o absolutním sociálním smíru pak bledne před ne tak dávnými davy protestujících lékařů. Je sice hezké, že letos složená daňová kvóta o několik desetin procenta klesne, jak Jiří Paroubek naznačoval, jenže od nástupu sociální demokracie k moci tato hodnota stoupla o tři procenta. A navíc – vyšší daňový výběr nevedl ke snižování schodku, jak by se každý zodpovědný politik i občan při zvyšování příjmů choval, ale naopak k jeho trvalému vzrůstu. Rovněž rozpočet na letošní rok se schodkem 88 miliard (kteréžto číslo Paroubek prezentoval) stojí na neschválených zákonech, což zákon o rozpočtových pravidlech neumožňuje.

Ale i z jiného soudku – znovu na kuří oko šlápl bývalému premiérovi moderátor zmínkou o opakovaném mocenském nástupu Stanislava Grosse, který bez politiky nedokázal příliš dlouho žít. Sociální demokracie jeho opětovným začleněním do svých struktur opět ukázala, že Grossovo teatrální odvolání bylo možná jen divadlem. Takřka šířením poplašné zprávy a křivým obviněním pak bylo Paroubkovo skandální prohlášení, v němž nepřímo nařkl Václava Klause z podílu na privatizačních aférách. Ačkoliv Klausovi nikdo nic nedokázal (stejně jako, jak Paroubek uváděl, Grossovi), nebál se Jiří Paroubek místo soudu vyřknout ortel. Stojí v této souvislosti za povšimnutí, že o tomto Paroubkovu výroku nikdo nehovořil.

Borek takto moderuje pořád
Ale k širším a neekonomickým důvodům Borkova odvolání. Pozorným divákům Událostí komentářů musí být podezřelá Šámalova slova o Borkově nezvládnutí diskuse ještě v jednom smyslu. Způsob, jakým David Borek diskusi s Jiřím Paroubkem moderoval, nebyl v jeho případě ničím výjimečným. Tento způsob moderování se totiž příliš nelišil od toho, co David Borek prezentoval v minulých vydáních. Skákání do řeči a zdůrazňování méně podstatných argumentů nebylo u Borka výjimkou a diváky, kteří očekávali chladnou analýzu, musely jeho výkony nadzvedávat ze židlí. Měli-li bychom hodnotit jeho výkon v diskusi s Jiřím Paroubkem, pak určitě patřil mezi obsahově hodnotnější a diskuse strukturovanější. Máme-li zvolit eufemismus, odvolání právě na základě rozhovoru s Jiřím Paroubkem je v tomto směru pokrytecké….

Je absurdní odvolávat moderátora za technické přehmaty. Až bude Borek uvádět nepravdivé údaje a nebude zvládat ani základní moderátorská pravidla, pak prosím. Jeho odvolání na tak vratkých základech, jaké předestřel Zdeněk Šámal, zavdává příčinu k pochybnostem o zcela neutrálním rozhodnutí veřejnoprávního média. Ingerence bývalého premiéra Paroubka vůči médiím nebyly v minulosti výjimkou (viz zpřísnění tiskového zákona) a jeho msta nepohodlným novinářům se zdá být logickou reakcí. Velmi smutnou reakcí.

Zbyněk Klíč, výkonný redaktor CEVRO Revue

Zdroj: Neviditelný pes

24.08.2006
Neviditelný pes