Politologie

19. září 2006 - CEVRO News
19 Zář
 
Studijní program: Politologie
 
Studijní obor: Politologie a mezinárodní vztahy
 
Charakteristika studia:
Základními specializačními osami oboru Politologie a mezinárodní vztahy jsou široce koncipované kursy seznamující studenty s vývojem teoretického zkoumání politiky (dějiny politického myšlení, politické ideologie, teorie mezinárodních vztahů), výzkumem a srovnáváním politických systémů, režimů a institucí (komparativní politologie, problémy moderní demokracie, volební studia), analýzou hlavních aktérů mezinárodní politiky (zahraniční politika a národní zájmy), základními problémy soudobých mezinárodních vztahů (bezpečnostní studia, diplomatická praxe), jakož i moderními přístupy k prezentaci politických idejí, programů a osobností (politický marketing).
Hluboké poznání, schopnost samostatné analýzy procesů formování vnitřní i zahraniční politiky a jejich aplikace v praxi jsou pak klíčovými cíli celého studia.