Státní bakalářská zkouška

19. září 2006 - CEVRO News
19 Zář
 
Studijní program: Politologie
 
Studijní obor: Politologie a mezinárodní vztahy
 
Státní závěrečná zkouška
 
  • Obhajoba bakalářské práce
  • Zkoušky z předmětů:

Politologie
Mezinárodní vztahy
Veřejná správa a finance